வந்ததோர் மின்வளவு

அடியார்கள் வானில் அரசாள்வார் ஆணை நமதே  என்று ஆணையிட்டுச் சொன்னார் திருஞானசம்பந்தர்.  அந்த ஆணைக்கேற்ப வான் தளத்தில் அரசாள வந்துவிட்டது ஒரு வான்வளவு ! (Blog). ஆம் www.tamizharchakar.com மின்வளவு இன்று (28.01.2017) தோன்றி விட்டது!! இனி அண்ட வெளியில் அழிவின்றி ஒழிவின்றி ஆன்மீக அருந்தமிழ்
பளிச்சென ஒளிவிட்டுக் கொண்டிருக்கும்.

இதன் தோற்றமே உள்ளம் கவர் உயர்தோற்றமாக திருவருளால் அமைந்து விட்டது! ஆம்! இன்று பட்டம் பெற்ற தமிழ் அருட்சுனைஞர்கள் நடுவே அதாவது தமிழ் அர்ச்சகர்கள் நடுவே உலகம் உவப்ப உதித்து விட்டது  !

28.01.2017 அன்று எஸ். ஆர். எம் பல்கலைக்கழக வடபழனி வளாக கலையரங்கில் ஐந்தாம் குழாம் மாணவர்கள் சுமார் 160 பேர், பல்கலைக்கழகம் நடத்தும்  தமிழ் அருட்சுனைஞர் பட்டய வகுப்பு படித்துத் தேறி பட்டயம் வாங்கிய பட்டமளிப்பு விழா நடந்தேறிய போது தெய்வத் தமிழ் அறக்கட்டளை முடிவெடுத்து இந்தத் தமிழ் அர்ச்சகர்களின் நலமும் வளமும் பெருகும் பொருட்டு இந்த மின்வளவு தொடங்கப்பட்டது. மேற்கூறிய பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைந்து தெய்வத்தமிழ் அறக்கட்டளை  இந்த பட்டய வகுப்புகளை ஆறு ஆண்டுகளாக நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் பின்னணியில் ஐந்தாம் குழாம் மாணவர்கள் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற அதையொட்டி தூண்டப்பட்ட சிந்தனைகள் காரணமாக துரிதமாகப் பணியாற்றி இம்மின்வளவு தோன்றியது!

Tamil Archakar Course Convocation

Continue reading