இரகசிய வாக்கெடுப்பு கோரிக்கை நியாயமானது

பார்த்து! பார்த்து!
இரகசியம், இரகசியம்!

அர்ச்சகர்களுக்கும் அரசியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று பலர் நினைக்கலாம். ஆளப் படுகின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் அரசியலுக்கும் நிச்சயம் சம்பந்தம் உண்டு. அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்பதே ஒரு அரசியல் தானே! ஆக அரசியலுக்கு சம்பந்தம் உண்டு என்றாலும் அர்ச்சகர்களுக்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தான் சம்பந்தம் இருக்கக் கூடாது; இருந்தால், தெய்வங்களுக்கே கட்சிக் கலர் அலங்காரங்கள் அங்கங்கே நடைபெறும் ஆபத்து உண்டு.

ஆட்சி எதுவானாலும் அறநிலையத்துறை அதில் இருக்கும். என்றால், அவ்வகையில் அர்ச்சகர்களும் அரசியல் தொடர்புடையவர்கள் தாமே!

Continue reading